tammikuu – joulukuu 2018
Ammatti- ja erikoislehtien pää-äänenkannattaja 05

invEDUSTAMAMME LEHDET
Kiinteistölehti
Kehittyä Elintarvike
> Locus
> Pakkaus
Rakennustaito
Viherympäristö
Vihreä Kirja
spacer
inv
Muutamia tutkittuja faktoja ammatti- ja erkoislehdistä:

Noin 65 % lukijoista osallistuu tehtävissään hankintapäätöksiin. Lukijoista 58 % käyttää lehtiä
hankinta- päätösten tukena.

Ammattilehtiä lukee hyvätuloinen mies tai koulutettu nainen.

Lehdet koetaan luotettaviksi, asiantunteviksi, ajankohtaisiksi ja arvomaailmaltaan sopiviksi.Lukijat hakevat mainoksista tietoa. Mainonnnan ei kuitenkaan tarvitse olla vakavaa ja
mielikuvituksetonta.

Lehdet säilytetään ja niihin palataan useamman kerran.

Lukijat maksavat lehtensä itse.


Suomalainen Ammattilehtitutkimus SAM 2003 ja 2005 / Aikakauslehtien Liitto .